Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya

I løpet av feltsesongen 1985 ble det samlet inn bekkesedimenter fra Varangerhalvøya, som et ledd i prosjektet "Ba-prospektering i Finnmark". Rapport beskriver hvordan feltarbeidet ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.196
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark