Fast fjell og grus til vegformål.

Undersøkelser av fast fjell og grusavsetninger i Troms, ble foretatt på ettersommeren -70. Undersøkelsene ble konsentrert i områder hvor behovene var størst ut fra Statens Vegvesens ønsker. Det ble foretatt prøvetaking av 13 fastfjellsforekomster og 11 sand -og grusprøver.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
968 B II
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms