Faggruppe for geofysikk. Årsrapport 1998.

Rapporten gir en oversikt over arbeidsoppgaver, personellressurser og intern organisering. Det gis en status for databaser ved årets utløp og en beskrivelse av aktiviteten i 1998 fokusert på fordeling av ressurser på ulike aktiviteter. En økonomisk oversikt over faggruppens driftskonti kommenteres spesielt. Det gis videre en oversikt over skriftlig og muntlig produksjon de siste årene og en detaljert oversikt for 1998. Rapporten avsluttes med en oversikt over verv i interne organisasjoner/komiteer, deltagelse på møter, organisert opplæring og medlemskap i faglige foreninger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.001
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport