Fact-finding Mission to Ethiopia and Eritrea

Frie emneord: Geologi Utviklingsbistand Organisasjonsstruktur Oppbyggingsbehov Rapporten gir en kortfattet oversikt over geologien i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over de viktigste mineralske ressurser. Videre beskriver rapporten de Geologiske Undersøkelser i begge land, samt deres ansvarsområder og tjeneste tilbud. Det gis en statusoversikt over geologisk kartlegging og prospektering i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over hvilke offentlige institusjoner som har ansvar for og arbeider med oppgaver relatert til grunnvann. De viktigste oppbyggingsbehovene for de Geologiske Undersøkelser i Etiopia og Eritrea blir diskutert. Rapporten omtaler også fremtidige muligheter for samarbeid mellom disse institusjonene og NGU. Noen mineralutviklingsprosjekter med interessant utviklingspotensiale på kort sikt er beskrevet. Til slutt gir rapporten en kortfattet oversikt over bakgrunnen for oppdraget, NORADs "Terms of Reference" samt en opplisting av avholdte møter i Etiopia og Eritrea.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.077
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport