Espe kvartsittforekomst i Ullensvang i Hordaland fylke.

Espe kvartsittforekomst i Ullensvang, Hordaland, ble sommeren 1979 undersøkt med henblikk på anvendelse til FeSi-framstilling. Bergartene i feltet; kvartsitt, leptitt og amfibolitt, kan antakelig korreleres med Telemark-suiten. Deler av forekomsten tilfredsstiller kravene til kvartsitt til FeSi. P.g.a. overdekket var det umulig ved overflatekartlegging og prøvetaking å danne seg et helhetsbilde av forekomsten. Videre undersøkelser i form av diamantboring og evt. prøvedrift anbefales derfor, hvis myndigheter og berørte grunneiere stiller seg positive til evt. kvartsittbrudd på forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1715
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland