Erstatning etter brønnskade hos Ellingstad, Fjellstrand, Nesodden.

En brønn var påstått skadet av et veianlegg. Oppdraget gikk ut på å finne en ny brønnplass. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00267
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus