Erstatning av redusert eller ødelagt vannforsyning til oppsittere langs den nye E69 på grunn av vegbyggingen

Brev: 3771/70G Bergarten er over det hele gneis av mer eller mindre massiv karakter, og av varierende sammensetning. Vannforsyningen ble anbefalt løst ved fjellboring hos fire oppsittere langs vegen, og boringer ble anvist.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00582
Page number:
2
Document type:
Rapport