Endring av grunnvannsforholdene nær tunnel

Langtidsdrenering mot en kloakk-tunnel har senket grunnvannet slik at eksi- sterende borebrønn har sviktet. Plassering av ny brønn som skal bores nesten ned til nivå med tunnelsålen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83035
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus