En vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer til vegformål

FoU prosjektet Varige veger har som overordnet mål å bidra til lengre levetid på veger og vegdekker. Formålet med denne rapporten er å gi en vurdering av de materialtekniske testmetodene som benyttes for å kvalitetsbedømme tilslagsmaterialer som anvendes til vegformål. Testmetoder som er vurdert er Los Angeles, micro-Deval og kulemølle. Kornformen er også viktig å vurdere ved at den har innflytelse på de materialtekniske egenskapene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.011
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Miljøvennlige vegdekker
Project nr:
331700