En undersøkelse av kobber mineraliseringen i Porsangerdolomitten, Porsanger, Finnmark.

Kobberforekomsten på øya Daktegilva i Porsanger og muligheten for kobberforekomster i Porsangerdolomitten er vurdert. På Daktegilva finnes kobberkis og svovelkis sammen med kvarts på sprekker i dolomitt. Mineraliseringene er små. Kobbermineraliseringene er sen- til postdiagnetiske, og dannet på et tidspunkt hvor dolomittens permeabilitet/ porøsitet var lav. Kilden til metallene antaes å være underliggende røde skifre som har begrenset volum. Det er lite sannsynlig at Porsangerdolomitten inneholder økonomiske kobberforekomster i Porsangerområdet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.210
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark