En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge

Fortrolig til 13.06.2003. I faks av 10.04.00 fra Partek Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i samråd med sjefsgeolog Lauren fra Norkalk. Følgende dolomittmarmorfelter ble valgt ut for denne sammenstillingen: * Granåsen, Vefsn kommune, Nordland fylke * Skøelv, Sørreisa kommune, Troms fylke * Potrasbukt, Balsfjord kommune, Troms fylke * Nakken, Tromsø kommune, Troms fylke * Breivikeidet, Tromsø kommune, Troms fylke Rapporten gir et sammendrag av de opplysningene som finnes i NGUs ulike datakilder og bygger kun på opplysninger som er åpen for offentligheten. Datafangsten om de ulike feltene er svært forskjellig, noe som avspeiler omfanget av råstoffundersøkelsene i de enkelte feltene. Hensikten med rapporten har vært å legge frem tilstrekkelig informasjon til at Norkalk kan danne seg et bilde av om en eller flere av disse ressursene er så interessante at selskapet ønsker å starte undersøkelser med tanke på en kommersiell utnyttelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.074
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms