En magnetisk-ertsmineralogisk studie av basaltene i Oslofeltet.

Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster over basaltene i Oslofeltet. Det er utført in situ susceptibilitetsmålinger og susceptibilitet og remanens er målt på retningsorienterte prøver. Rapporten konkluderer med at primærårsaken til forskjellene i anomalimønsteret over basaltene er en forskjell i jerninnhold, homogenitet hva angår struktur og distribusjon av magnetitt samt basaltenes mektighet .

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket: N 553.3/.4(481.1) T36m
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1009 A
Page number:
123
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport