En befaring af cirka 100 mineraliseringer i Sunnhordland, SV-Norge

Forfatteren var sommeren 1994 engasjert av NGU for å gjøre et arbeid i Sunn- hordland i forbindelse med planlagt utgivelse av en publikasjon om Norges gullforekomster. Samtidig kunne Malmdatabasen gjøres ferdig for dette området. Rapporten beskriver resultatene av malmregistrering i Sunnhordland som om- fatter ca. 100 mineraliseringer. Disse er koordinatfestet og geologisk beskrevet. I tillegg er det gitt gruvehistoriske kommentarer av forekomstene og referanser. Resultatene fra denne rapport er innlagt i NGUs Malmdatabase. Rapporten gis av praktiske grunner ut i dansk språkform som den foreligger fra forfatter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.139
Page number:
100
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland