El.magn. borhullsmålinger Hersjøfeltet, borhull 244.

Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk var hullet boret til 712 meter dyp uten å ha truffet malmen. Målingene ble utført på vanlig måte ved 500 per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt på bakken og jordet i begge ender. Det fremgikk umiddelbart av målingene at bunnen av hullet lå like over malmsonen, og at det var all grunn til å fortsette boringene. Etter å ha boret 5 meter videre ble det påtruffet malm.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1092
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport