Elektromagnetiske undersøkelser Mikkeljord

Undersøkelsene på bly-sinkmineraliseringene ved Mikkeljord i Susendalen ble utført etter ønske fra NGU i Oslo. Feltet er geologisk undersøkt bl.a av H. Bjørlykke, T. Strand og Johs. Færden. I følge Strand består bergartene av kvartsitt, mørk grå fylitt og lys grålig til grønnlig fylitt. Lagenes hoved- strøk er nord-syd og fallet vestlig fra 0 grader til 30-35 grader. Det ligger en rekke gamle røsker/skjerp i området. Under målingene ble det funnet løs- blokker med bly-sinkmalm. Det ble utført 500 per.el.magn.kond. målinger (Turam) ut fra 3 forskjellige kabelanlegg for energisering. Ved målingene ble det observert indikasjoner på et stort antall soner av sterkt varierende ledningsevne og utstrekning. Over de mineraliserte soner i Skjerpene ble det kun observert meget svake indikasjoner. Målingene kan tyde på at lagene er foldet. Det ble forsøkt å røske på enkelte soner. Det ble dels funnet spor av blyglans og sinkblende, dels litt grafitt med magnetkis og svovelkis. Målingene viser at forholdene i feltet er kompliserte. Det bør foretas videre undersøkelser - røsking/diamantboring- for å finne ut mer definitivt hva indikasjonene skyldes. Videre kan det være aktuelt å forsøke andre geofysiske metoder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland