Elektromagnetiske, magnetiske, og radiometriske målinger fra helikopter i området Skaland - Trælen på Senja

Som et ledd i regjeringens satsning på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) har NGU utført geofysiske målinger fra helikopter på nordre del av Senja i Troms fylke. I et samarbeid med Skaland Graphite as ble det utført mer detaljerte målinger over halvøya fra de gamle gruvene på Skaland og nordvestover til dagens gruve ved Trælen. Her ble linjeavstanden halvert til 100 meter for å kunne gi et detaljert bilde av kjente og eventuelle nye grafitt-mineraliseringer. Elektromagnetiske målinger fra helikopter har ikke påvist nye større mineraliseringer av grafitt i de øvre ca.150 meter på halvøya fra den gamle gruva ved Skaland og nordvestover mot Trælen. Ved Skaland er det påvist noe mer godt ledende materiale enn tidligere kjent og dette er trolig grafitt. En rapportert mineralisering ved Skinnarmen (530 moh.) indikeres meget svakt på en av EM-frekvensene men anses som uvesentlig i økonomisk sammenheng. Ledende materiale langs sjøen på halvøyas sør-vest-side skyldes trolig salt sjøvann infiltrert i porøse materialer, men mindre grafitt-mineraliseringer kan ikke utelukkes. Som forventet gir de elektromagnetiske målingene gode resultater og framstår som en særdeles god metode for å lokalisere drivbare grafittforekomster. Høyere magnetfelt vises langs de sentrale deler av halvøya mellom Skaland og Trælen. Dette korresponderer godt med granittiske gneiser som opptrer i det området. Radiometriske data i området viser at de to mineraliseringene ved Skaland og Trælen ligger i forskjellige konsentrasjoner av uran, noe som er overraskende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.061
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MINN Helikoptermålinger - Geofysikk for Skaland Graphite
Project nr:
342902
Fylke:
Troms