Elektromagnetiske forsøksmålinger Råna Nikkelforekomsten.

Undersøkelsene inngår i en serie forsøksmålinger (Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å klarlegge anvendbarheten av geo- fysiske metoder for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Nikkelforekomsten ved Bruvann er knyttet til et større felt av peridoitt i Råna norittfelts randområde. Malmen består av fattige impregnasjoner av magnetkis i peridotitter. Forekomstens form og utstrekning er tidligere undersøkt ved oppfaring og diamantboring. Målingene ble anlagt i samråd med Statsgeolog dr. S. Foslie. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) supplert med elektriske potensialmålinger langs noen profiler. Målefeltet er 950 x 400 meter i utstrekning. Det ble observert svake, men tydelige indikasjoner på nikkelforekomsten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
52
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland