Elektromagnetiske borhullsmålinger utført fra nivå 481 m Hovedgruben Vest Løkken.

Målingene omfattet 22 hull, 14 er boret vertikalt og 8 på skrå. Den samlete lengde av hullene er ca. 7 100 meter. Ved tidligere borhullsmålinger på nivå 481- omtalt i rapportene nr. 224 og 235 C - disponerte GM målespole kun for bestemmelse av feltstyrkens komponent parallelt hullretningen. Etter at det var laget spole for måling også av feltstyrken vinkelrett på hullretningen fikk GM i oppdrag å foreta nye el.magn. målinger hvor feltstyrken såvel parallelt som vinkelrett på hullretningen skulle bestemmes i samtlige til- gjengelige hull som er boret fra nivå 481 m. Det ble anvendt 500 per. veksel- strøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt på bakken. Vestre ende av kabelen ble jordet ved Moen gård. Østre ende ble ført ned til nivå 481 m gjennom ventilasjonsskakten ved Dalatjern og koblet til elektrode senket ned til malmsonen i borhull 731. Om resultatene av målingene kan generelt bemerkes at det ikke synes å være framkommet nytt av særlig betydning. Vertikalfeltmålingene har stort sett gitt det samme som tidligere. Når det gjelder horisontalfeltmålingene synes de å ha gitt færre opplysninger enn vertikalfeltmålingene. Dette var uventet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
269
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport