Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen

Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved Furuhaugen gr. - Villumelv (GM Rapport nr. 26) og feltet som i 1967 ble målt syd for Storforsdalen, (NGU Rapport nr. 770). Det undersøkte området er ca. 15 km langt og har et areal på 32 km2. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved målingene ble det påvist en rekke soner av varierende ledningsevne. Sonene ligger tildels grunt nær utgåendet av den malmførende horisont, tildels ligger de dypt og langt innenfor utgåendet av den malmførende horisont. I rapporten er det fremlagt forslag til plassering av borhull.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
830
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland