Elektromagnetisk undersøkelse Vestfossen

Distriktet er geologisk kartlagt av dr. A. Bugge, NGU publikasjon nr. 143. I undersøkelsesfeltene opptrer en rekke kvartssoner i grunnfjellet. Sonene er steiltstående og forløper stort sett med retning øst-vest. På noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger og mindre drifter som viser at sonene i varierende grad fører komplekse malmer. Mot øst løper sonene inn under silur- dekket. Formålet med undersøkelsen var å fastslå om man med geofysiske målemetoder kunne følge de ertsførende gangene inn under silurformasjonen, og eventuelt peke ut rikere partier. Det ble valgt å forsøke 500 per. elekromagnetisk konduktive målinger (Turam). Med utgangspunkt i kjente soner ble det ved disse målingene påvist ledende soner av betraktelig utstrekning. Sonene fortsetter tildels ut av undersøkelsesområdet. Målingene kan tyde på at silurdekket for- årsaker indikasjoner. På grunnlag av erfaringene som de utførte målingene har gitt vil man anbefale at det gjøres fullstendige undersøkelser i feltene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
20
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud