Elektromagnetisk undersøkelse Vanngrøfta - Fredrik IV - Langen Syd for Daleng Gård - Vangrøftdalen.

Utgangspunktet for undersøkelsene var Fredrik IV Grube, og det ble målt et felt på 10,8 km2 - 8,4 km langt og 1,2 km bredt. Det ble foretatt el.magn. kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved Daleng gård syd for Vanngrøfta ble det målt et mindre område (400m x 2 000 m) med slingram. Ved Turammålingene ble det påvist et stort antall ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne. Over Fredrik IV Grube ble det ikke observert indikasjoner av betydning. Det er sett grafittskifer i feltet, og funnet løsblokker med kis. Det må foretas røsking, eventuelt diamantboringer for å finne ut hva de ledende soner inneholder. Ved slingrammålingene ble det påvist 3-4 ledende soner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
715 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark