Elektromagnetisk undersøkelse Suovrarappat.

Etter funn av kobbermineraliserte blokker ble det i 1948 utført selvpotensial- og magnetiske målinger i Suovrarappat (GM Rapport nr. 228). Nå var det stilt som oppgave å foreta el.magn.målinger. (Turam) i det samme område. Turam- målingene dekker et areal på ca. 38 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke tildels sterkt ledende soner over det meste av feltet. De fleste soner antas å være grafittførende, men gir be- tydelig informasjon om strukturelle forhold. Den kjente kobbermineralisering synes å ligge i et forkastningsområde i en antiklinal som har aksefall mot syd.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
244A
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark