Elektromagnetisk undersøkelse Suovrarappat

Målingene i 1959 (GM Rapport 244 A) ble i partiet ved Cuovzajavrit hindret av åpent vann. Ved foreliggende undersøkelse var oppgaven å foreta supplerende målinger på islagte elver og vann. Det lyktes å kartlegge de dedende soner i det nevnte område mer fullstendig. Sommeren 1962 ble det foretatt diamant- boringer på de anviste soner. Resultatene av disse boringene er omtalt i GM Rapport 374 A.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
364
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark