Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen Grube, Røros

Målingene under oppdrag 752 må ses i sammenheng med tidligere og omtrent samtidige undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16, 24, 554, 715 B, 782 og 783. De nye målingene skulle foregå vestover fra Oskarsjakten over Rødalen Grube og Røsjøen som var islagt. Dette område ble utvidet mot syd over Prussubekken og mot vest ca. 1,5 km forbi Røsjøen. Det ble utført elektromagnetiske konduktive målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering, tildels med direkte strømtilførsel til malmsonen. Det ble målt et areal på 6,4 km2. Ved målingene over Røsjøen og vestover ble det indikert en dyptliggende leder som muligens representerer fortsettelsen av Kongens- Rødalsmalmen vest for den store Rødalsforkastningen. Prussubekksonen ble nøyere undersøkt, men dens utstrekning mot vest er fortsatt ikke fastlagt med sikkerhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
752
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport