Elektromagnetisk undersøkelse Løkken-området

I GM's/NGU's arkiv finnes ingen rapport over målingene. Oppdraget er regi- strert i GM's oppdragsjournal, og i arkivet ligger en del observasjonskort. Det finnes ingen kart som gir nøyere anvisninger av feltenes beliggenhet. Tro- lig ble det målt i 5 felt nummerert I, III, IV, V, og VI. I. Åsløkk - Høydal III. Skarålia - Grønnlia IV. Nord for Frilsjøen V. Grubeverkstedet - Lien - Bjørnlivann VI. Bjørnli - Granatjønn. Felt II finnes det ingen opplysninger om i arkivet. Trolig ble feltet ikke målt. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det ble foretatt kartlegging av magnetfeltets styrke og fase såvel i horisontal- som i vertikal retning. Resultatene av målingene skal en ikke gå inn på her. Det må understrekes at målingene sannsynligvis hadde karakter av forsøk både av metode og av instru- menter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
3
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport