Elektromagnetisk undersøkelse Kvernenglia

Ved flymålingene som ABEM. Stockholm, utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier i Kvernenglia ca. 5 km syd for Kongens Grube. A/S Røros Kobberverk har senere foretatt el.magn.gunnmålinger i området og dessuten røsket og boret noen korte hull på den indikerte leder. Ved røskingene og boringene ble det påvist en relativt flattliggende plateformet kissone som har ca. 300 meter langt utgående i nord-sydlig retning. Sonen har liten mektighet. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å foreta en nøyere kart- legging av kisplaten. Det ble utført vanlige Turammålinger ut fra kabelanlegg utlagt på bakken. Det ble gjort forsøk med strømtilførsel direkte til kis- sonen. Feltet som ble målt er 2,7 km2 stort. Målingene viser at kisplaten faller svakt mot vest og har en utstrekning på ca. 120 dekar. (300 x 400 meter). Målingene kan muligens tyde på at det opp- trer en leder ca. 100 meter under den påviste kisplate. Forøvrig ble det påvist korte og gjennomgående svakt ledende soner spredt i feltet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
274A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport