Elektromagnetisk undersøkelse Eikerfeltet.

Undersøkelsesfeltet er 5,5 km2 i utstrekning, ligger nord for og er sammen- hengende med feltene som ble målt våren 1940, GM Rapport nr. 22. Målingene er en fortsettelse av de tidligere målinger og oppgaven den samme, nemlig å lokalisere eventuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. Distriktet er kartlagt geologisk av statsgeolog dr. Arne Bugge, NGU publikasjon nr. 143. De tidligere utførte målinger har vist at de ertsførende kvartsganger kan påvises ved el.magn. målinger såfremt de mineraliserte partier i gangene har noen utstrekning. Dette gjelder i områder hvor grunnfjellet ikke er dekket av kambro-siluriske lag. Disse formasjonene er nemlig- som tidligere kjent- godt ledende og virker sterkt forstyrrende på målingene. Det ble utført el. magn.kond. målinger (Turam) på vanlig måte, og det ble påvist en rekke soner av varierende ledningsevne og utstrekning. Deres forløp er stort sett øst- vest, men varierer tildels ganske betraktelig. De fleste soner antas å re- presentere mineraliserte kvartsganger. Målingene ble i enkelte områder komplisert ved at ledende soner som ligger parallelt bergartens strøk (nord- øst-sydvest) ga sterke indikasjoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
46
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud