Elektromagnetisk undersøkelse Bidjovagge

Det er målt i området flere ganger tidligere og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 185, 208, 228, 276 E og 525. B-forekomsten ligger i en antiform hvor det ved tidligere målinger er indikert en strømkonsentrasjon i hver flanke - i øst og i vest. Antiformens forløp nordover fra B-forekomsten er imidlertid ikke fastlagt med sikkerhet. Det er satt ned noen borhull på de anviste ledende soner, men boringene har ikke gitt resultater i samsvar med den geofysiske tydning. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å se nøyere på forholdene i dette område. Det ble utført el. magn. kond.målinger ut fra kabelanlegg utlagt både på østsiden og vestsiden av det aktuelle område. Søndre elektrode ble plassert alternativt i øst- sjenkelen og vestsjenkelen. Nordre fjerntliggende elektrode var felles for alle opplegg. Tilslutt ble det foretatt el.magn. ind. målinger i området. Resultatene av målingene er usikre, men synes stort sett å kunne bekrefte de tolkninger man tidligere har gjort (se rapport 525).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
607
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark