Elektromagnetisk undersøkelse Bidjovagge

Det er målt i området flere ganger tidligere, og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle:nr.185, 208, 228 og 276E. Bidjovagge-antiklinalens forløp syd for B- forekomsten synes forholdsvis sikkert kartlagt ved de tidligere målingene. Både i øst- og vestsjenkelen ble det påvist gruntliggende og sterkt ledende soner. Nord for B-forekomsten er forholdene mer usikre idet indika- sjonene på flankene forsvinner. Visse geologiske iaktagelser kunne tyde på at antiklinalen var falt ned mot større dyp. Formålet med de nye målingene var i første rekke å klarlegge om dette var tilfelle. Det ble utført el.magn. kond.målinger (Turam) på vanlig måte i et 6 km langt felt. Ved målingene ble det observert indikasjoner som kan tyde på at en dypt- liggende leder strekker seg nordover fra B-forekomsten

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
525
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark