Elektromagnetisk rekognosering, Kryssring Djupvann - Løvsjøen, Nordli.

Oppdragsgiver ønsket å få utført undersøkelser med utgangspunkt i nylig på- trufne malmdannelser i høydedragene Korsklumpen og Løvsjøklumpen vest og nord- vest for Løvsjøligårdene i Nordli. Undersøkelsene skulle foretas som rekog- noseringer ved kryssringmålinger. Alle innsjøer og vann var islagte i den tiden målingene pågikk. I det undersøkte område - som har en utstrekning på ca. 20 km2 - ble det på- vist et stort antall ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
174
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport