Elektro-magnetisk undersøkelse Haltdalen - Tydal, Græsli Grube, Tydal.

Græsli Grube dannet et naturlig utgangspunkt for undersøkelsene i nordlige del av feltet Haltdalen - Tydal. Malmen i Græsli Grube fører kobberholdig svovelkis med noe sinkblende. Da malmen er kvartsholdig antok man at lednings- evnen ville være liten og at indikasjonene ville bli svake. Man var samtidig forberedt på at de kisholdige grafittskifere som opptrer i feltet ville gi indikasjoner og komplisere undersøkelsene. Det ble utført el.magn. målinger (Turam). Malmen iGræsli Grube ga svake indikasjoner, og målingene bekreftet således at malmens ledningsevne er liten. Forekomsten ga indikasjoner over en lengde av 300 - 350 meter. Målingene tyder på at malmen har dragning i felt mot vest. Ellers i målefeltet - som er 7,3 km2 i utstrekning - ble det påvist et stort antall tildels godt ledende soner. De fleste av disse - spesielt de lange- består sannsynligvis av grafittskifer med noe kis. Enkelte av de kortere soner fortjener muligens nøyere undersøkelser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
59
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport