Elektro-magnetisk undersøkelse 1. Kaldådalsfeltet 2. Musken 3. Melkedalen Grube.

I Kaldådalsfeltet skulle det foretas undersøkelser av kjente blyglans- sinkblende-soner. I Musken og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå på kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam) i stikningsnett på vanlig måte. 1. KALDÅDALSFELTET. De kjente blyglans- sinkblendesoner ga som ventet svake indikasjoner. Likevel lyktes det å fastlegge feltutstrekningen temmelig sikkert for de fleste. Alle viste seg å være relativt korte. Ellers ble det påvist et stort antall tildels sterkt ledende soner. Avdekningen har vist at de fleste av disse er grafitt- magnetkissoner. 2. MUSKEN. Her ble det påvist en rekke soner med tildels høy ledningsevne. Sonene faller tildels sammen med gamle avdelinger. En kjent jernmalmsone ga sterke indikasjoner. Målingene viser at feltet er sterkt foldet. 3. MELKEDALEN GRUBE. Forekomsten ligger i en glidesleppe i en kalk- sone, og er kjent i en lengde av 450-500 meter. Ved målingene ble det obser- vert tydelige indikasjoner på malmsonen. Målingene viser at malmsonens feltut- strekning ikke er lengre enn tidligere fastlagt. I heng av kalksonen ble det påvist et par tildels sterkt ledende soner som strekker seg gjennom hele feltet og ut av dette. Det er funnet grafittskifer i en av sonene. Også et eksemplar merket BA 1767.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
49
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland