Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Storwartz

Undersøkelsen ble foretatt etter et program i 4 punkter oppsatt av professor TH. Vogt. 1. Undersøkelse av eventuelt videre utstrekning av Gamle- og Nye Storwartz malmer. 2 og 3. Leting etter malm ved Hestkletten Grube og vest for Klett-tjern. 4. Leting etter eventuelt dypereliggende malmer nord og syd for Storwarz-grubene. Undersøkelsen foregikk ved 500 per. elektromagnetiske mål- inger (Turam), hovedsakelig med induktiv energisering av undergrunnen. Forsøk ble gjort med konduktiv energisering. Ved målingene ble det observert indikasjoner en rekke steder. Malmrestene i Gamle og Nye Storwarz Grube ga forholdsvis sterke indikasjoner, men det synes ikke å foreligge noen vesentlig videre utstrekning av malmene ut over det som tidligere er kjent. I Hestkletten Grube gjenstår muligens noe malm. Målingene ga ingen indikasjoner på en fortsettelse av Storwarzmalmen i østlig retning. Det ble ikke observert indikasjoner på eventuelt dypereliggende malmer utenfor de kjente gruber. En viser til målingene som ble foretatt i Solskinnsfeltet i 1935, GM Rapport nr. 4.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
14
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport