Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området

Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken - Høydal. Målingene viser at det her opptrer 3-4 paralelle soner som for det meste ligger grunt og har steilt fall mot nord. Sonene er sterkt ledende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
5A
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG