Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Grefstadfjell

I 1937/38 ble det utført elektromagnetiske målinger (Turam) i en rekke felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr. 8A og nr. 10). I ettertid har det vært vanskelig å stedfeste/avgrense feltene nøyaktig. Det ser imidlertid ut til at feltene fra 1937/38 i vesentlig utstrekning ble målt på nytt i 1955, Kfr NGU Rapport 157B. GM Rapport nr. 10 omfatter feltene Gr VI,IX, X,XI og XII. Det ble utført el.magn. induktive målinger innenfor kabelsløyfer av størrelse 1 500 x 700 meter (Gr VI) og 1 100 x 1 100 meter (de øvrige felt). Det ble ikke observert indikasjoner av betydning i noen av feltene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
10
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport