Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal

Undersøkelsen ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor i alt 8 kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal på ca. 14 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke stort sett svakt ledende soner som antas å være uten større interesse. Over Dragset Grube foreligger det ingen indikasjoner av betydning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
13
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport