Effekt på havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland

I 2015 og 2016 blei det gjennomført tokt til Øygarden og Fjell kommunar for å kartlegge utvalde konsesjonsområde for skjelsandopptak, kvar det har blitt tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart samla inn ved hjelp av multistråleekkolodd og parametrisk sonar, både i og utanfor konsesjonsområda, blant anna for å kartlegge areal og volum på utatt skjelsand. Generelt ser det ut til å være bra samsvar mellom rapportert volum opptatt skjelsand og volumet vi har kalkulerer er fjerna i dei forskjellige konsesjonsområda.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.044
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Skjellsanduttak i Hordaland - påvirkning på havbunnen i utvalgte konsesjonsområder
Project nr:
365100
Fylke:
Hordaland