EDB-behandling av radiometriske og magnetiske målinger fra helikopter utført i 1977 over Kvænangenvinduet

Denne rapporten inneholder resultatene fra radiometriske målinger fra heli- kopter over Kvænangenvinduet i 1977. Etter at NGU i 1978 har anskaffet en Calcomp plotter i forbindelse med sin HP 3000 datamaskin, har vi plottet ut radiometriske profilkurvekart i målestokk 1:50 000. I tillegg har vi også fremstilt de magnetiske målingene som profilkurvekart i målestokk 1: 50 000. Forekomstens koordinater: 34

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1593/Tlg/I
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark