EDB-basert biblioteksystem. Systemanalyse.

Rapporten inneholder en systemanalyse av bibliotekfunksjonen ved NGU, hvor en gruppe har vurdert behovet for, foreslått omfang og skissert konsekvensen av overgang til et EDB-basert opplegg. Forholdet mellom bilioteksystemet og NGUs informasjonssystem diskuteres, grensen mellom dem trekkes og det gis forslag til hvordan systemene bør utfylle hverandre. Innføringen av EDB vil gi en bedre tjenester og medføre rasjonalisering av eksisterende oppgaver, dessuten mulighet for å gå mer i dybden (registrere artikler o.l.) og bredden (flere dokumenttyper). Nåværende dataflyt er kartlagt. Forslag til hvilke funksjoner som bør automatiseres og hvilke dokumenttyper som bør inngå i systemet er satt opp, likeledes rekkefølgen for EDB-registrering og anslag av ressursbehovet. Arbeidsgruppen anbefaler et lokalt PC-basert system, BIBLIOFIL, til å ta seg av bibliotekfunksjonene og direkteforbindelsen med NGUs informasjonssystem og andre biblioteksystemer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.135
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport