E18 Grimstad - Kristiansand. Geologisk kartlegging 2005.

På oppdrag fra Vegvesenet Sør har NGU utført geologiskkartlegging langs ny E18-trase fra Grimstad til Kristiansand. En sulfid-/sulfatførende gneis i området fører til forsuring av vann når denne blir eksponert for luft og vann. NGUs oppgave var å sammenstille eksisterende data til et dynamisk dataformat, foreta supplerende kartlegging, videreutvikle feltkriterier for bedre å kunne lokalisere og avgrense potensielt forsurende bergarter, og utvikle et praktisk kartverk for arbeidet med å redusere sur avrenning. Rapporten beskriver bergartene i området og kartleggingen er sammenstilt i 10 digitale geologiske kart i målestokk 1:2000, A0-format, samt filer i pdf-format på vedlagt CD. Hver lokalitet er detaljbeskrevet og det foreligger digitale bilder fra mange lokaliteter. Bildene ligger på en egen CD sammen rapportteksten som doc-fil, slik at bildene er hyperlinket til teksten (Z:\). Det foreslås mindre justeringer med hensyn på inndeling i faregrader.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.052
Page number:
41 s. ; 17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
E18 Sørlandet: Kartlegging langs ny trase
Project nr:
309400
Fylke:
Aust-Agder