E 69, parasell Lesja - Lora i Lesja kommune. Spørsmål om forurensning i gravd brønn på gården Amundstad.

I rapporten diskuteres hvorvidt drensvann fra en veigrøft kan ha forurenset vannet i en brønn 200-300 m nedenfor veien. Konklusjonen er at slik forurensning sannsynligvis har funnet sted, men at også planeringsarbeider rundt brønnen må ta sin del av skylden for at problemene fortsatt er tilstede.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82050
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland