Drikkevannsundersøkelser i Oppland fylke Status - råvannskilder.

Som en basis for arbeidet med den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen i Oppland, har NGU vurdert tilstanden ved de vannverkene som forsyner mer enn 100 personer. Rapporten omfatter vannverk som ligger utenom Gudbrandsdalslågens nedbørfelt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.015
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland