Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold

Drammensgranitten i området Svelvik-Sande har vært befart med hensyn på sine mulighter for blokksteinsproduksjon. De gunstigste områder ligger 2-3 km sør for Svelvik, her er det flere steder observert nedlagte små blokksteinsbrudd som ikke tidligere har vært registrert. Massive områder har i gjennomsnitt 3-4 meter mellom vertikale sprekker og 2-3 meter mellom flatliggende benking. I området fra Berger og vestnordvest over mot Sande, betraktes bergarten som ubrukelig som blokkstein p.g.a. for mye oppsprekking. Det synes som om granittens oppsprekking øker inn mot grensen til omliggende kambro-silurbergarter. Bergarten tar polering godt og har en kornstørrelse som er litt grovere enn den bergart som i dag produseres fra Røyken. Fargen er også rødere og de hvite til gulhvite spetter av plagioklas som er karakteristisk for Røyken granitt er fraværende i bergarten fra Svelvikområdet. Fargen er imidlertid ikke ulik og blokkpris vil være tilsvarende rimelige granitter som er i produksjon andre steder. Flere områder sør for Svelvik vil kunne egne seg for etablering av blokksteinsbrudd og reservene vil være minst like store som i Røyken. Det anbefales at fremtidge arealplaner tar hensyn til natursteinspotensialet i det omtalte området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.013
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Project nr:
288300
Fylke:
Vestfold