Diverse feltbefaringer i forbindelse med seismiske grunnundersøkelser Vest-Jotunheimenanleggene.

NGU Rapport nr. 817 B beskriver resultater av befaringer i Bråtådalen, ved Ottavatn og ved Heillstuguvatn. Det var tidligere utført seismiske undersøkelser i disse områdene. Forut for de seismiske målinger ved Ottavatn var det gjort fototolkninger av terrenget, jfr. NGU Rapport nr. 777 A. Se ellers rapportene nr. 817, 817 A og 817 C.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
817 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland