Diverse befaringer og ingeniørgeologiske undersøkelser ved Eidfjordanleggene.

Rapporten inneholder resultater fra geologiske undersøkelser ved Veivatn, Erdal og Busetevatn, Simadalen, Veig, Sysenvatn, Bjoreidalen og Sysendalen. Det er utført berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske undersøkelser i forbindelse med plan for vannkraftutbygging.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
624 C
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport