Diverse befaringer og ingeniørgeologiske befaringer ved Mauranger-anleggene.

Rapporten inneholder reultatene fra: I. Geologiske undersøkesler ved 1. Blådalen, 2. Mysevatn, 3. Dravledalsvatn, 4. Austerpollen, 5. Botnarne. II. Diamantboring ved 1. Blådalsvatn, 2. Mysevatn, 3. Dravledalsvatn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
549 B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland