Disthen i Leirfjord kommune, Nordland.

Rapporten inneholder en vurdering av følgende 8 kyanittlokaliteter i Leir- fjord kommune i Helgeland; Lelandsåsen (33 4051 73281), Næss (33 4112 73310), S for Ranaelven (33 4151 73341), SV for Tovåsen (33 4112 73322), Hgd 704 (33 4091 73331), Kalifjell (33 4071 73321) og Låvangsbukten (33 4130 73372). Prøvene fra lokalitetene er delt inn i to grupper etter mengden kyanitt. I gruppe I finnes de minst lovende forekomstene. Mengden kyanitt er lav, max 9%. Kyanittkornene er fulle av inneslutninger. Gruppe II: Prøvene fra disse lokalitetene har alle kyanittmengder på over 20%. Disse lokalitetene er alle lett tilgjengelige. De fleste steder er kyanitten full av inneslutninger. Forekomsten SV for Tovåsen er den mest optimistiske, med en kyanittmengde på 25% bestående av temmelig rene korn. Her finnes også granat som også kunne få en viss økonomisk betydning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1434
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland