Diatomittforekomster på Laksefjordvidda, Lebesby kommune, Finnmark

Edmund Johansen fra Kunes i Lebesby fant i 1988 et hvitt leiraktig materiale i et delvis nedtappet vann på Laksefjordvidda. Materialet viste seg å være diatomitt. Nærmere undersøkelser med bl.a. prøvetaking av bunnsedimentet gjennom isen på en rekke vann i området viser at diatomeer er tilstede i alle de undersøkte vannene. Kun i det nedtappede vannet, som er en dødisgrop, har sedimentasjonsbetingelsene vært stillestående nok til at en ren diatomitt har blitt avsatt. Mengdene i dette vannet er altfor små til kommersiell drift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.015
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark