Diamantboringer ved Skåleseter i Sørli

Formålet med boringene var å undersøke en forekomst som inneholder sinkblende, blyglans, kobberkis og svovelkis. Det var tidligere boret 5 hull på geokjemiske anomalier samt utført geofysiske målinger i området, jfr. GM Rapport nr. 347 og GM Rapport nr. 370. Ved de nye boringene ble det satt ned 4 hull med samlet lengde 254,90 meter. Overdekket besto av sand og stein og hadde en mektighet på 8-9 meter. Rapporten inneholder en økonomisk oversikt over boroppdraget samt sammendrag av Skiftrapportene. Rapporten inneholder ingen resultater av boringene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport