Diamantboringer ved Mikkeljord i Susendal.

Dette oppdraget er å betrakte som GM's første boroppdrag og førte til ansettelse av Johs. Bratli som borformann ved institusjonen. Boringen er beskrevet av statsgeolog Færden i hans rapport av 26.11.1952 over malmforekomstene ved Mikkeljord. Da det fra GM's side ikke er utarbeidet noen rapport fra oppdraget, har en i sin helhet kopiert opp Færdens rapport. Boringene foregikk på grunnlag av GM's geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 89. Det ble boret i alt 8 korte hull.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89 B
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland